Aktuality

Ordinace MUDr. Ilony Kykalové se přestěhovala na novou adresu – na Polikliniku Modřany. Změnilo se také telefonní číslo do ordinace.

Po telefonické domluvě lze individuálně objednat mimo ordinační dobu.

Udělejte mílový krok v léčbě sportovních úrazů a artrózy!

Nový revoluční způsob léčby využívající vlastní krev (plasmu) s bohatým obsahem krevních destiček a růstových faktorů:

METODA AUTOLOGNÍ KONDICIOVANÉ PLASMY

Je neoperační, bezpečná a využívá hojivé účinky látky "z vlastního těla“. Podstata účinku této bioterapie – systému ACP (Autologous Conditioned Plasma) je založena zejména na vlastnostech krevních destiček (trombocytů), které uvolňují bílkoviny, tedy růstové faktory. Double Syringe System umožňuje odebrat malé množství vaší krve do speciální patentované stříkačky, kde se pak krev zpracovává a oddělí plasmu bohatou na krevní destičky. Plasma je poté injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu. Metoda urychluje proces hojení, zrychluje rehabilitaci a významně zkracuje dobu zotavení po úrazech a operacích.

METODU AUTOLOGNÍ KONDICIOVANÉ PLASMY

aneb

Vaše vlastní krev pomáhá v procesu hojení.

JAK PROBÍHÁ HOJENÍ?

Hojení po úrazu představuje velmi přesně řízený a komplexní proces dějů, který je regulován krevními bílkovinami. Mnoho z těchto bílkovin je odvozeno z malých buněčných částí obsažených v krevní plasmě, které se nazývají destičky. V okamžiku úrazu jsou destičky aktivovány a shlukují se v místech poranění. Uvolňují bílkoviny, které jsou nazývány růstové faktory. V tomto okamžiku začíná proces hojení. Mnoho let jsou krevní deriváty získané u pacienta a aplikované do jeho poraněných míst součástí léčebných postupů. Nový výzkum a moderní technologie umožnily použití těchto postupů v léčbě ortopedických diagnóz.

CO JE ACP (Autologous Conditioned Plasma)?

ACP je koncentrované množství krevních destiček a růstových faktorů získaných z malého množství vlastní krve. Zejména velké množství růstových faktorů podporuje signalizaci a transport buněk do oblasti poranění a optimalizuje prostředí pro hojení. Často se také hovoří o plasmě obohacené o trombocyty PRP (Platelet Rich Plasma).

CO JE ACP Double Syringe Systém?

Tento systém umožňuje odebrat malé množství vaší krve pomocí speciální patentované dvojité injekční stříkačky. Ve stejné stříkačce se pak krev zpracovává a po oddělení plasmy bohaté na krevní destičky (ACP) se část injekce oddělí a použije na následné vstříknutí upraveného krevního preparátu do oblasti poranění, zánětu či kloubu.

JAKÉ OBTÍŽE LZE TAKTO LÉČIT?

Léčba pomocí ACP je vhodná zejména pro typické sportovní diagnózy, jakými je například tenisový loket, bolesti úponu Achillovy šlachy, tendinózy Achillovy šlachy, skokanské koleno, bolesti paty – plantární fascitis a částečná poranění svalů. Používá se i u čerstvých či operovaných poškozeních rotátorových manžet ramenních kloubů, po náhradách zkřížených vazů kolen, těžších podvrtnutích kotníků či jiných vazivových poraněních. Dobré výsledky dokládají i studie a zkušenosti s léčbou degenerativních poškození velkých kloubů v počátečních a středních stádiích.

JAKÁ JSOU RIZIKA TÉTO LÉČBY?

ACP využívá k léčbě pouze tělu vlastní prostředky – zpracovaný vzorek vlastní krve. Vedlejší účinky jsou proto minimální. V případě užívání chronické protizánětlivé léčby nesteroidními antirevmatiky je vhodné je přechodně vysadit.

JAK SE PŘI LÉČBĚ POSTUPUJE?

Správnou indikaci a vlastní léčení může provádět jen odborný lékař. Během cca 20-30minutové návštěvy je pacientovi odebráno cca 9ml krve většinou z žíly v loketní jamce do speciální dvojité zkumavky - stříkačky. Krev se poté zpracovává ve speciálním zařízení. Během zpracování se oddělí plasma a využitím druhého dílu stříkačky se odsaje. Získá se vzorek obsahující plasmu bohatou na krevní destičky a koncentrované růstové faktory. Ten je nakonec lékařem injekční jehlou aplikován do místa určení.

JAK DLOUHO LÉČEBNÁ KŮRA TRVÁ?

Celá procedura včetně konzultace s lékařem trvá vždy do 30 minut. Doporučený počet injekcí je 2 – 6. Aplikují se v intervalech 5 – 7 dnů. V akutních případech se intervaly aplikací mohou zkrátit.

HRADÍ TUTO LÉČBU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA?

V celé Evropské Unii není tato léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o nadstandardní bio léčbu hrazenou přímo pacientem.

Tuto léčbu indikuje a aplikuje vždy jen zkušený odborný lékař!